Büromuz sözleşmeler, yatırımlar ve projeler konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, uyuşmazlıkların dava ve takip yoluyla ve/veya müzakereler sonucunda çözümlenmesini sağlamaktadır.

Başlıca faaliyet alanlarımız aşağıda sıralanmıştır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Finansal ve Stratejik Ortaklıklar
 • Ortak Yatırım Girişimleri
 • Yabancı Sermayeli Yatırımlar
 • Kurumsal Yeniden Yapılandırma
 • Offshore Şirket Kuruluşları
 • Bilişim Hukuku ve E-Ticaret
 • Rekabet Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Deniz Ticareti ve Uluslararası Taşımacılık


 • Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasaları
 • Bankacılık ve Fon Uygulamaları
 • Halka Arzlar ve Kotasyon İşlemleri
 • Franchising ve Lisans Sözleşmeleri
 • Factoring ve Leasing
 • Kurumsal ve Bireysel Kredilerin Takibi
 • Finansal Yeniden Yapılandırma
 • İflas Hukuku ve Konkordato
 • Sigorta Hukuku


 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • Marka ve Patent
 • Endüstriyel Tasarım
 • Faydalı Model
 • Telif Haklarının Korunması
 • Barkod / Bilkod Uygulamaları


 • Medeni Haklar ve Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler
 • Sorumluluk Hukuku ve Tazminat
 • Tüketicinin Korunması
 • Aile, Miras ve Kişinin Hukuku
 • Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Yabancıların Kişi Halleri
 • Çalışma ve Oturma İzinleri


 • Mali Hukuk
 • Vergi Hukuku
 • Mali Danışmanlık ve Muhasebe